Borriol: Reunió informativa referent al l’institut


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2018/3/170188_99660/1_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2018/3/170188_99660/2_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2018/3/170188_99660/3_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2018/3/170188_99660/4_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2018/3/170188_99660/5_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2018/3/170188_99660/6_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2018/3/170188_99660/7_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2018/3/170188_99660/8_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2018/3/170188_99660/9_M1.jpg
La Plana al Dia | Borriol | General | 17-03-2018
Reunió informativa referent al l’institut

El dijous dia 15 de març a les 19’30h es va celebrar una reunió informativa referent al l’institut. Aquesta reunió la va sol•licitar l’AMPA del CEIP “L’Hereu” a petició de les mares i pares de Borriol.
L’objectiu d’aquesta era, per una banda saber realment quin era des d’un punt de vista tècnic i no polític, el terreny més adequat per a la construcció de l’institut. D’altra banda també es volia saber quina era la postura de la Conselleria d’Educació respecte a la creació d’aquest centre de secundària.
Per tal d’obtenir tota aquesta informació estaven el Director Territorial d’Educació, Robert Roig, i el tècnic municipal, Carlos Navarro.

La reunió va començar amb la lectura del l’escrit que l’AMPA va presentar al Consell Escolar per tal de demanar el suport d’aquest a esta iniciativa i també l’escrit que aquest mateix Consell Escolar va elaborar per presentar-lo a l’Ajuntament. La lectura d’aquesta la van fer dues mares; Sara Faus portaveu dels pares i mares i Leonor Lajara, Presidenta de l’AMPA CEIP “L’Hereu”, la qual també va actuar com a moderadora.

Robert Roig va explicar quin ha sigut el procediment habitual a l’hora de construir i reformar els centres educatius fins ara, deixant clar que amb aquell procediment era impossible arribar a cobrir les necessitats a nivell d’edificis que es tenia al territori valencià. És per això que es va crear el Pla Edificant 2018, amb el qual qui paga l’obra és la Generalitat Valenciana, però qui executa les obres és l’ajuntament del poble o ciutat en qüestió. En la seva intervenció va dir que en el moment que Borriol aportara els terrenys òptims per a la construcció del centre de secundària, la Conselleria donaria el vistiplau per a la construcció d’aquest, sempre i quan entrarem dins del termini establert en l’anomenat Pla Edificant. Tot açò ho basava en el fet que Borriol és el poble de més habitants de la Comunitat Valenciana que no té institut, que el Bovalar en breu no podrà acollir a l’alumnat procedent de Borriol, que la despesa en transport actual és considerable, un institut és un valor afegit al poble, etc. Finalment va recalcar que aquesta era una oportunitat i que si es deixava passar, tal volta passarien massa anys fins que el centre de secundària fóra una realitat per a Borriol.

Carlos Navarro va explicar quines són les característiques dels dos terrenys buscats, els pros i contres de cadascun i principalment la viabilitat que tenen a l’hora de fer aquesta construcció. Ell va donar tota la informació tècnica al respecte i va deixar clar que en el cas dels terrenys de Cominells, simplement la reclassificació de sòl, faria que no entrarem en el termini per adherir-nos al Pla Edificant, ja que són tramitacions molt llargues que han de passar per totes les Conselleries. D’altra banda el terreny de Leoni, no és que siga meravellós, però facilitaria molt la feina inicial ja que el procés de requalificació de sol urbà industrial a sol urbà dotacional és més senzill, té els metres que cal i no té pendent. Va recalcar molt que Borriol, a banda d’estos dos terrenys, no en té d’altres que complisquen en els requisits bàsics que Conselleria demana per aquest tipus d’edificacions.

Després de la intervenció del Director Territorial d’Educació i de l’arquitecte municipal es va obrir el torn de preguntes. Des de la plataforma de pares i mares es portaven unes quantes preguntes amanides, les quals van ser llegides per Leonor Lajara. Després van ser les mares i pares qui van preguntar a mà alçada per tal d’aclarir més dubtes. Acabat el torn de preguntes, van intervindre alguns polítics; malgrat que a l’inici de la reunió es va demanar que no ho feren ja que era una reunió merament informativa, però ho van fer a petició dels pares i mares assistents allí. Van començar parlant els dos regidors de Veïns de Borriol, els quals van explicar de nou les reserves que ells tenien a l’hora de donar el seu vot favorable a la compra dels terrenys de Leoni. El que van argumentar, no va convèncer als assistents, els quals els ho van fer saber de diferents formes, fins i tot cridant tots a una: “Compra, compra!”. Pel que fa al grup Compromís, va parlar l’alcalde Silverio Tena dient que ells no havien dit res, ja que no era el moment de fer política, era el moment d’escoltar als tècnics i al representant de la Conselleria d‘Educació. El representant del PSOE no va intervenir. Finalment per tancat la reunió va parlar Maria Consuelo Vilarrocha del PP, explicant que el seu partit sempre ha volgut un institut per al poble, que en el seu dia es va donar prioritat a la construcció del centre d’infantil i primària, que ara era un bon moment perquè l’institut arribe a Borriol, i que si fins ara no havien donat un sí als terrenys proposats per l’equip de govern, era a falta d’una documentació, però que si aquesta els era facilitada, el PP no tindria cap problema en donar llum verda a la compra del terreny de Leoni.

La sensació global del públic assistent va ser molt bona. Es van aclarir molts dubtes. Ara sols cal esperar al plenari del dia 27 de març, on es tornarà a tractar la compra dels terrenys de Leoni. Fins eixe dia, les mares i els pares seguirem treballant per a que el centre d’educació secundària arribe a Borriol, siga una realitat i no una promesa, com ho sigut fins ara. Estem esperançats, il•lusionats, però no confiats, que els terrenys encara no estan comprats.
 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana