Burriana: SAREB recolça la reactivació de la condició d'agent urbanitzador a Golf Sant Gregori


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2019/2/181806_109520/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Burriana | General | 07-02-2019
SAREB recolça la reactivació de la condició d'agent urbanitzador a Golf Sant Gregori

SAREB ha fet arribar una carta a la Urbanitzadora Golf Sant Gregori en la qual li mostra per escrit el seu suport a les actuacions que venen duent-se a terme amb la finalitat de reactivar la condició d'agent urbanitzador i executar el projecte turístic-residencial plantejat en la costa borrianenca.
En aquest sentit, l'apoderada del SAREB fa saber que aquesta entitat "és coneixedora de l'acord de Ple de l'Ajuntament de Burrriana del 19 d'abril de 2018, que acorda iniciar converses amb Urbanitzadora Golf Sant Gregori SA, que permeten si escau, la rehabilitació de la condició d'agent urbanitzador i concloure les gestions urbanístiques" i afegeig que SAREB "comparteix de forma general els objectius i les orientacions d'aquest acord municipal, que permeten concloure la *urbanizción de l'avantdit programa d'Actuació Integrada amb estricta subjecció a la legalitat".
Es tracta d'un suport que arriba d'una institució pública que no té gens d'interés en l'especulació amb els terrenys del PAI. Per aquest motiu des de l'empresa es destaque el suport rebut a les gestions que es realitzen i també al fet que "és l'única actuació urbanística d'aquestes dimensions en la qual SAREB ha manifestat la seua voluntat de pagar les quotes d'urbanització pels terrenys que dels quals és titular". Això s'entén des de la mercantil que porta avant Golf Sant Gregori com "la convicció que té *SAREB no solament en el desenvolupament del projecte urbanístic, sinó també en la seua viabilitat".
La mercantil promotora del PAI té previst presentar aquesta carta a l'Ajuntament de Borriana al llarg del dia de hui perquè també el consistori borrianenc tinga coneixement del suport públic rebut. SAREB té terrenys en molts projectes urbanístics, però en el Golf Sant Gregori no solament no ha presentat cap al·legació -com sí ha ocorregut en uns altres com el Donya Blanca, a Torreblanca-, sinó que ha mostrat per escrit el seu ferm suport al PAI i a la tramitació que es ve duent a terme.
Golf Sant Gregori és un projecte urbanístic situat en el litoral borrianenc entre la desembocadura del riu Mijares i el Clot de la Mare de Déu, que abasta 2,5 milions de metres quadrats i contempla la construcció d'un camp de golf, així com una reserva de tortuga d'estany al costat del Paratge Natural Municipal ja executada.
Les previsions que maneja el grup inversor propietari d'Urbanitzadora Golf Sant Gregori són les que al llarg de l'estiu es puguen adjudicar les obres d'urbanització de Golf Sant Gregori.

Ple
L'Ajuntament de Borriana té previst celebrar aquesta vesprada (19.00 hores) la sessió ordinària corresponent al mes de febrer. En l'ordre del dia no hi ha cap punt relatiu a Golf Sant Gregori. El que pot o no entrar finalment el rebuig a les al·legacions i l'aprovació de l'acord transaccional depén d'un informe que mancada per a completar l'expedient. Si finalment s'incorporara, s'afegiria com a despatx extraordinari i Golf Sant Gregori faria un pas determinant cap a la urbanització després de més de set any paralitzat.claus: Golf Sant Gregori naix l'any 2.000, però no va aconseguir l'aprovació definitiva fins a cinc anys més tard. Llavors van començar una sèrie de
Titulars dels terrenys:
El 33% dels metres quadrats de sostre són propietat de l'agent inversor que ha aconseguit retornar a la solvència a Golf Sant Gregori. *SAREB posseeix l'11% dels metres quadrats de sostre resultants de la urbanització i l'Ajuntament de Borriana és el titular d'un altre 10%. Els restants 46% pertanyen als propietaris minoritaris que, majorment estan agrupats en l'associació de propietaris a favor del PAI.

Situació actual:
Atès que l'empresa ja ha eixit del concurs de creditors, el pas més imminent és el del rebuig de les al·legacions presentades el mes de juny passat i l'aprovació de l'acord Transaccional Ajuntament-Empresa. Es tracta d'uns tràmits que ha d'aprovar el ple de l'Ajuntament de Borriana i després la mercantil tindrà un mes per a presentar les garanties recollides en l'acord transaccional i ja es reactivaria la condició d'agent urbanitzador. Licitar les obres i iniciar la urbanització seran els següents passos

Naix l'any 2000
tramitacions burocràtiques que van acabar l'any 2010 amb l'aprovació de la reparcel·lació i a la fi de 2011 es va completar la inscripció de les parcel·les resultants en el Registre de la Propietat.
 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana