Cabanes: Cabanes afronta la mala gestió econòmica de l’anterior govern del Partit Popular


 
La Plana al Dia | Cabanes | General | 04-05-2017
 

L’Ajuntament de Cabanes treballa en la redacció d’un pla econòmic i financer que
justifique front al Ministeri d’Hisenda els ingresos i les despeses del consistori.
Encara que el pressupost de 2017 s’ha aprovat amb el compliment de la regla de
despesa, la incorporació de remanents corresponents a l’últim exercici executat per Estrella Borràs i el seu equip ha desequilibrat la balança. En concret, es tracta de mig milió d’euros que l’Ajuntament tenia en un compte bancari i que havien de destinar-se per norma a la compra i adeqüació de terrenys. Uns diners que el Partit Popular va incorporar al pressupost de 2016 sense un pla per invertir-los i dels quals no es va arribar a gastar ni un cèntim. L’Equip de Govern està estudiant ara la manera d’invertir aquestos diners de manera sostenible perquè no tornen a desequilibrar els comptes en un futur pressupost. Entre tant, s’haurà d’explicar a Hisenda l’incompliment de la regla de despesa amb un informe d’Intervenció que demostre que el pressupost de 2017 compleix amb la normativa de l’Estat ja que el problema radica en l’obligació legal d’incorporar al pressupost aquestos diners sobrants. El mateix informe assegura que el 2018 es recuperarà la normalitat en els comptes municipals.