Cabanes: La Fira de Cabanes aconsegueix 10.000 euros de subvenció de la Conselleria d'Economia


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2017/12/167066_97197/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Cabanes | General | 26-12-2017
La Fira de Cabanes aconsegueix 10.000 euros de subvenció de la Conselleria d'Economia

En la resolució de 20 de desembre de
2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i
Treball, Rafael Climent, de concessió de les ajudes convocades per
Resolució de 16 de maig de 2017, per la qual es convoquen les ajudes en
matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2017, s’ha publicat
la concessió a la Fira de Sant Andreu de Cabanes, d’una subvenció de 10.000
euros.
Amb aquesta subvenció, una de les més altes concedides en aquesta
resolució, s’aconsegueix que el cost per als pressupostos municipals de
Cabanes siga mínim, segons ha explicat el regidor de l’àrea Carles Mulet “
la fira té un pressupost de 35.000 euros a l’any, que s’ha mantingut des de
l’anterior govern. Mai apleguem a eixe total de despesa, però cal recordar
que tenim partides fixes molt altes, com les 11.000 del cost de muntatge de
la il·luminació, la seguretat privada o la publicitat. Hem aconseguit que
junt als ingressos de les taxes per participar en la fira, i les ajudes de
la Conselleria d’Economia la Diputació Provincial, Agència Valenciana de
Turisme, el cost econòmic per a l’ajuntament siga insignificant quant no
pràcticament nul”.
Mulet ha destacat que la bona gestió està fent que amb el mateix pressupost
que durant l’equip anterior s’haja pogut ampliar la programació de la Fira,
sense generar cap cost extraordinari i fins i tot estalviant respecte a
anys anteriors o no hi havia pràcticament programació “ enguany hem
començat a fer un esforç per anar reduint paulatinament la partida que més
cost genera, que és la del muntatge elèctric; que donada la gran extensió
del recinte puja prop de 11.000 euros a l’any; amb la inversió en
estructures fixes anem a aconseguir que en futures edicions aquesta despesa
vaja reduint-se de manera important”