Cabanes: Cabanes rep 70.000 euros per a restaurar la Torre de la Sal


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2018/1/167756_97742/1_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2018/1/167756_97742/2_M1.jpg
La Plana al Dia | Cabanes | General | 16-01-2018
Cabanes rep 70.000 euros per a restaurar la Torre de la Sal

L'ajuntament de Cabanes ha rebut la subvenció de 70.000 euros per a la rehabilitació i posada en valor de la torre vigia medieval. El pressupost inclou els 44.640,52 € de Pressupost d'Execució Material, 64.277,88 € de Contracta ; 69.071,4 € en total


L'encàrrec del treball ho va realitzar per part de la Regidoria de Patrimoni que duu Carles Mulet, a l'arquitecte Jaime Prior i Llombart i a l'arquitecte tècnic Fermín Font Mesquita.


Aquestes ajudes, s'engloben en el supòsit segon de la convocatòria de la Diputació referents a la gestió del patrimoni: aplicats a les despeses de rehabilitació i millora d'infraestructures i immobles afectes al servei públic i ús turístic.


Tal com arreplega el treball aquestes torres es troben formant part de la primera línia de defensa del litoral castellonenc, amb activitat en temps d'incursions marítimes de pirates i corsaris principalment a la fi del s. XIV, XV, XVI, XVII i principis del XVIII.

La torre de la Sal és la més meridional de les estructures defensives del municipi, que es completa amb la Torre dels Gats, la del Carmen, la del Carmelet i la impressionant església fortalesa d'Albalat, totes elles BIC.


Com ha explicat el regidor de Patrimoni, Carles Mulet, “ únicament la Torre la Sal, dels cinc elements defensius, era de titularitat municipal, i a més, la situada directament en el litoral. El principal handicap per a poder optar a aquesta ajuda era la seua implicació el paralitzat PAI homònim de Torre la sal, però des de la Conselleria de Cultura ens van indicar que no suposaria cap problema. 

Des d'aquesta regidoria tenim com a objectiu que els 11 béns d'interès Cultural que tenim, així com tot l'immens patrimoni històric, es convertisquen en un reclam turístic a sumar a tota la resta que s'està posant en valor. Teníem tot el patrimoni abandonat, i ens hem bolcat a recuperar-ho”
En què consistirà el projecte: 


Es començarà muntant una bastida perimetral a la torre. Els paraments de la torre es netejaran de vegetació i s’actuarà picant les zones amb morters solts o pulverulentes. També es procedirà al picat de rejuntats impropis morters antics de ciment), per a finalment acabar amb retocada de pedres si fos necessari i la seua posterior rejuntada a cara, per mitjà de morter de calç amb l'addició de colorants naturals.

El cassetó se sanejarà i es tornaran a reposar els materials absents o deteriorats amb l'addició d'aïllants i impermeabilitzants. Es procedirà a l'alçat de la balconada i fusteria existent en el gran buit i el massís del mur amb fàbrica de maçoneria del mateix aspecte i acabat que l'existent.

L'actuació interior de més entitat s'efectuarà en la planta baixa. L'acabat de pintura es troba alçat en molts llocs presentant una volta amb els seus revestiments despresos i pulverulents. S'haurà de procedir al seu sanejat i consolidació. Es consolidarà l'escala.


En la planta primera s'hauran de repassar els acabats tant de revestiment de
parets com a sòls, netejant i sanejant aquest últim. La cancel·la d'accés a la parcel·la es desmuntarà i se substituirà per una altra ancorada als murets existents.


La gran obertura existent (balconada) i realitzada al voltant de meitat del segle serà substituïda per una que enquadrament en la tipologia del monument.

La proposta d'utilització de la torre consisteix en el seu condicionament com a edificació històric-defensiva per a poder ser visitada dins del recorregut turístic
al costat de la ruta de les torres i comptant amb el valor afegit que suposa la seua ubicació al costat del mar, i donant-li l'ús turístic que s'estime.


Segons ha explicat el regidor, tota l'actuació de recuperació de monument, serà a càrrec de la subvenció concedida.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana