Castelló: El Consell Social de la Ciutat aprova els criteris del pressupost 2019 i l'informe del Pla General de Castelló


 
La Plana al Dia | Castelló | General | 18-07-2018
 

El ple del Consell Social de la Ciutat ha aprovat hui les línies mestres del
pressupost de l'Ajuntament de Castelló per a 2019. El document elaborat per la
Comissió de Treball d'Hisenda i Desenvolupament Econòmic estableix els quatre eixos estratègics que han de marcar el desenvolupament de l'últim pressupost del mandat municipal: potenciar el territori sostenible, avançar cap a un ajuntament obert a la societat, promoure una ciutat saludable i dinamitzar l'activitat econòmica.

L'alcaldessa, Amparo Marco, ha agraït la participació dels comissionats, que han
plantejat les recomanacions perquè el projecte pressupostari contribuïsca a
“millorar la ciutat de Castelló per a fer-la més forta, més sostenible, més
solidària i més sensible amb la realitat econòmica i social de les famílies
castellonenques”. “La participació ciutadana ajudarà a establir les prioritats per a avançar en qualitat de vida ciutadana, al mateix temps que es redueix la pressió fiscal i es redistribueix la càrrega impositiva a partir de criteris de
progressivitat, justícia fiscal i solidaritat”.

El pressupost de 2019 s'emmarcarà en un escenari financer sanejat (romanent de
tresoreria i estalvi net positiu, període mitjà de pagament per sota del límit
legal, baix percentatge d'endeutament…) amb l'objectiu de constituir-se en el motor del canvi social amb la consolidació de "política d'ocupació, territori sostenible, modernització i innovació i rellançament econòmic que reduïsquen la desigualtat social i propicien el benestar públic de tota la nostra ciutadania”.

Un dels aspectes ressaltats en l'informe és el desenvolupament dels projectes
inclosos en l'estratègia Transforma Castelló, finançada amb fons europeus EDUSI, que suposen una inversió de 20,2 milions d'euros. Transforma Castelló desenvolupa accions transversals en la ciutat i implanta una nova manera d'entendre la intervenció en l'espai públic, en la qual prevalen els criteris ambientals i socials.

Un objectiu compartit amb la proposta de Pla General. El Consell Social també ha
donat el seu vistiplau a l'informe de la Comissió de Treball d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental sobre la versió inicial del Pla
General Estructural, que ja va ser aprovat pel ple. En aqueix àmbit, s'aposta per desenvolupar les infraestructures i comunicacions que precisa la ciutat, així com ampliar i millorar els serveis públics municipals i conservar el patrimoni municipal i mediambiental.

En matèria d'obertura a la societat, la comissió del Consell Social advoca per
estrènyer l'aliança estratègica amb la Universitat Jaume I, PortCastelló i
l'aeroport; col·laborar amb organitzacions empresarials, sindicats i tercer sector; potenciar la transparència i la modernització en la gestió pública; desenvolupar campanyes de sensibilització i educació a la ciutadania i impulsar el teixit associatiu i la participació social. Quant a la dinamització econòmica, recomana aprofundir en una nova fiscalitat que dinamitze l'activitat econòmica, promocionar l'activitat turística, reactivar el comerç, reorientar la política industrial, agrícola, pesquera i tecnològica i apostar per la innovació com a eix vertebrador de les polítiques municipals. 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana