Castelló: Govern no dissipa dubtes sobre el futur de la Comandància Marina del Grau de Castelló


 
La Plana al Dia | Castelló | General | 24-09-2018
 

El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, va presentar una pregunta escrita en la qual s'interrogava al Govern sobre la cessió de l'antiga Comandància Marina per a usos públics vinculats al port, que roman buida des de fa més d'una dècada.La resposta del Govern es limita a explicar que " En relació amb la informació sol·licitada, s'indica que, amb data 14 de febrer de 2017, l'Autoritat Portuària de Castelló va remetre a la Direcció general de Patrimoni de l'Estat una proposta per a destinar la parcel·la i l'edifici de la Comandància Militar de Marina de Castelló a usos portuaris i instava al Ministeri de Defensa a l'inici del procediment de desafectació dels esmentats béns per a poder afectar-los posteriorment al Ministeri de Foment."Segons Mulet " d'aquesta resposta es desprèn que després de la petició de l'autoritat Portuària, l'administració general de l'Estat no ha fet res, en cas contrari s'indicaria en quin pas està aquesta petició. D'una banda demostra la falta de sensibilitat de l'administració de l'Estat a atendre a aquest tipus de peticions, la lentitud a l'hora d'actuar, la falta de diligència, i per una altra el desinterès a evitar la deterioració dels edificis públics; ja que cada any que unes dependències de l'admiració romanen sense usos, suposen necessàriament degradació i açò encareix el poder reutilitzar-les en un futur; açò mentre es gasten per part de la pròpia administració o entitats públiques, fons en lloguers d'edificis"El portaveu de Compromís ha registrat una nova pregunta al Govern en la qual es demana desbloquejar la situació i procedir al fet que la Direcció general de Patrimoni de l'Estat cedisca l'ús de l'immoble i al fet que el Ministeri de Defensa ho desafecte"

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana