Diputación CS: Castelló en moviment proposa una Entitat de Treball Associat de la plantilla de la Piscina Provincial per a la seua gestió


 
La Plana al Dia | Diputación CS | General | 03-08-2017
 

La Diputació de Castelló ha celebrat un Ple Extraordinari per aprovar una modificació del crèdit del Fons de Contingència per assumir el manteniment i les despeses de la Piscina Provincial i aprovar una nova contractació per a la prestació dels serveis, malgrat que la resolució del contracte de l’anterior concessionària està pendent d’una resolució del Consell Jurídic Consultiu davant les al·legacions de l’empresa, Aiguagest SL. Castelló en moviment ha votat en contra d’eixa solució i ha proposat una gestió col·laborativa dels treballadors en forma d’una Entitat de Treball Associat fins que es puga dissenyar una fórmula de gestió pública.
«La Diputació assumeix ara 118.000 euros de pèrdues després d’11 anys de beneficis privats de la Piscina. I en quan torne a donar beneficis, es llançarà una nova privatització: privatitzar beneficis i socialitzar pèrdues», explica Iñaki Vallejo, el Diputat Provincial de Castelló en moviment. «La Piscina es podria gestionar amb una Entitat de Treball Associat de la plantilla, per garantir els drets laborals, mentre es dissenya una gestió pública que garantisca que els diners de la ciutadania s’invertís en el millor servei i no el benefici privat».
A més, Vallejo també ha assenyalat durant el Ple les ombres que han envoltat a la Piscina Provincial des de la seua concessió en 2003. «La Piscina es va entregar a un amic de Fabra amb un informe favorable de l’Ajuntament d’Alcobendas enlloc d’atendre als interventor de la Diputació. Després d’11 anys de beneficis, quan s’esgoten els beneficis, la Diputació ha de fer front a les pèrdues, que seran més que les que es preveuen en el Preu Públic. La Piscina va caure fins al 500 socis i la Diputació preveu 1400 amb una quota mensual de 50 euros. Ni es fa una proposta d’ampliar el servei públic, ni una gestió econòmica rendible».