Les Alqueries: El canvi de dates de cobrament d'impostos deixa una millora en la recaptació respecte al 2016


 
La Plana al Dia | Les Alqueries | General | 30-06-2017
 

Elscanvisportats a terme en el període de pagamentd'impostos a les Alqueries han llançatunsresultatsmillors que en la recaptació del 2016. cal recordar que l'Ajuntament de les Alqueries va canviar el calendari del contribuent en aquestexerciciamb la finalitat de millorarelsserveis per a la ciutadania. Així, es va modificar el períodeimpositiu de les TaxesUrbanes, l'Impost sobre vehicles de TraccióMecànica (IVTM) i l'Ordenança de Via Pública ambtaules i cadires, que passen a pagar-se de l'1 de març al 5 de maig. L'IBI i l'Impost sobre ActivitatsEconòmiques (IAE), es pagaran de l'1 de juliol al 15 de setembre.

Esther Lara, alcaldessa de les Alqueries afirma que “la mesura del canvi de dates ha sigut ben rebuda pels veïns del municipi i permet a l'Ajuntament anar coneixent el finançament que disposa per als pressupostos del pròximany. A més, es continua amb la política de facilitar al màxim el pagament a les veïnes i veïns, ja que hem seguit baixantl'Impost de Béns Immobles i mantenim el compromís de seguir fent-hofins al final de legislatura”.

En aquest primer període la recaptació ha sigut millor que la de l'any anterior, passant de 557.237€ en 2016 a 561.454€ en 2017, açò suposa un increment de 4.217,70€. Si desglossem aquestes xifres, el IVTM ha recaptat un 0,77% més que l'exercici passat i les taxes un 0,79%, també a causa del creixement del padró de la ciutat un 0,11%, mentre que l'impost OPV s'ha mantingut igual. Esther Lara explica que “aquests resultats són molt importants per al municipi perqu èpermetrà l'ajuntament oferir millors serveis als seus ciutadans i garantir-los una bona qualitat de vida, que és el principal objectiu d'aquest govern” i afig que “la gran majoria de les nostres poblacions veïnes ja disposaven d'un calendari semblat que els amb el qual eviten problemes a l'hora de planificar el nou pressupost i tancar l'existent”.