Les Coves de Vinromà: L'Ajuntament de Les Coves de Vinromà informa als veïns sobre les possibilitats de desenvolupament del Polígon Industrial


 
La Plana al Dia | Les Coves de Vinromà | General | 12-04-2017
 

L'Ajuntament de Les Coves de Vinromà ha celebrat una assemblea per a informar als veïns i veïnes sobre la situació actual del Polígon “Mas de Boira” de la població i les seues possibilitats de desenvolupament, que ha tingut lloc en la Casa de la Cultura.
L'alcaldessa del municipi, Mònica Nos, ha assistit a aquesta sessió informativa en la qual els assessors d'urbanisme de l'Ajuntament han transmès al públic assistent informació sobre les condicions tècniques i urbanístiques que reuneix en l'actualitat aquest polígon industrial, així com les seues possibilitats futures.
Una vegada finalitzada l'assemblea, s'ha obert un torn de preguntes a través del qual els assistents han pogut plantejar les seues consultes.
Després d'anys sense fructificar la urbanització del polígon per motius lligats a la situación econòmica i a l'agent urbanitzador, en la present legislatura l'equip de govern del municipi ha desbloquejat aquesta situació i ha finalitzat la urbanització de la primera fase del polígon amb l'objectiu d'atraure la instal·lació d'empreses que aporten llocs de treball i ajuden a dinamitzar
l'economia de la població permetent amb açò l'atorgament de llicències d'activitat i construcció.
En aquest polígon es troba una de les quatre seus de la multinacional LM Wind Power a Espanya, empresa capdavantera dedicada a la construcció d'aerogeneradors que va ampliar la seua planta de Les Coves de Vinromà l'any 2015, la qual cosa s'ha traduït en la contractació de prop de 300
treballadors més i ha convertit el polígon en referent del sector de les renovables a la Comunitat Valenciana.
L'alcaldessa de Les Coves de Vinromà, Mònica Nos, ha assenyalat que “tenim la responsabilitat de treballar en favor del desenvolupament del Polígon Industrial de Les Coves i de crear les condicions per a convertir-ho en una ubicació idònia que possibilite la instal·lació de noves empreses. La
nostra voluntat és obrir el camí cap a un futur de creixement econòmic i de possibilitats d'ocupació per al nostre municipi”.