Nules: Nules congelarà l'IBI per segon any consecutiu i contrariament a les dos pujades del 10% del PP als anys 2014 i 2015


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2017/5/157471_90410/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Nules | General | 14-05-2017
Nules congelarà l'IBI per segon any consecutiu i contrariament a les dos pujades del 10% del PP als anys 2014 i 2015

Per segon any consecutiu l’Ajuntament de Nules ha decidit no pujar als veïns i a les veïnes l’Impost de Bens Immobles (IBI) tal i com li proposa la Direcció General de Cadastre. Així doncs, el coeficient d’actualització per al municipi de Nules dels valors cadastrals, que aquesta direcció general preveia incorporar al projecte de Llei dels Pressuposts Generals de l’Estat per al 2018, és de l’1,04. L'any 2014 i també al 2015, els dos últims amb el PP al govern municipal de Nules, l'ibi sí va pujar un 10% cadascun d'ells. Ara, per segon any consecutiu, l'equip de govern ha decidit congelar-lo.

“El Govern ens ha proposat actualitzar l’IBI a l’alça però, al igual que varem fer en l’exercici anterior del 2017, la decisió d’aquest equip de govern és congelar aquest impost que afecta a la població. Per tant, hem comunicat a la Direcció General de Cadastre la sol·licitud de no aplicació dels valors cadastrals dels bens immobles urbans en el nostre terme municipal, dels coeficients que per al seu increment establiexca a l’efecte de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2018”, explica l’Alcalde de Nules i regidor d’hisenda, David García.

Els ajuntaments poden demanar l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals per a l’any 2018 de conformitat a l’article 32.2 del text refondit de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2004 de 5 de març, una mesura que permet apropar els valors cadastrals al 50% del valor de mercat. “En el cas d’acollir-nos a aquesta mesura l’Ajuntament de Nules recaptaria més però seguirem amb l’IBI congelat per afavorir a la ciutadania”, destaca David García.