Nules: Facsa porta al jutjat Nules i Vilavella per la mala gestió dels responsables de l'anterior Edar


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2017/11/165085_95525/1_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2017/11/165085_95525/2_M1.jpg
La Plana al Dia | Nules | General | 08-11-2017
Facsa porta al jutjat Nules i Vilavella per la mala gestió dels responsables de l'anterior Edar

Facsa ha portat la comunitat d'abocaments Nules-la Vilavella al jutjat contenciós administratiu per a reclamar-li les factures degudes des de març del 2014 fins a maig del 2015 més els interessos, corresponents a l'anterior legislatura la junta directiva dels quals estava presidida pels alcaldes de Nules i la Vilavella, Mario García i José Luis Jarque.

Davant d'aquests fets els actuals membres de la junta directiva composta per David García com a president, Carmen Navarro com a vicepresidenta, i Manel Martínez i Adrián Sorribes com a vocals han fet públics les dades de la gestió econòmica realitzada en els últims anys pels anteriors gestors, alhora que han comentat la situació actual en què es troba l'EDAR.

Així doncs, a l'inici de la legislatura el deute amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) era de 239.159,04 euros més prop de 30.000 euros per interessos relatius al cànon impagat dels anys 2006, 2011, 2012 i 2014. A més de totes les factures relatives al servei de Policia d'Abocaments des de març del 2014 que prestava l'empresa FACSA.

“Les dades relatives a l'EDAR Nules-la Vilavella corresponents a les legislatures 2007/2011 i 2011/2015 eren opacs per la qual cosa en constituir la nova junta directiva, a l'inici de la legislatura al mes de juny del 2015, ens trobem amb una situació preocupant resultat d'una gestió econòmica nefasta realitzada pels anteriors responsables. Aquesta situació ens ha portat que FACSA ens reclame en el jutjat factures pendents de pagament corresponents a eixe període”, explica l'alcalde de Nules i president de l'entitat, David García.

Des de l'actual junta directiva s'assenyala que en el primer semestre del 2016 s'ha abonat a la CHX la totalitat del deute i dels interessos, “a càrrec del romanent de tresoreria de l'any 2015 Nules ha pagat un 85% i la Vilavella un 15%, en aquest pagament s'inclouen també les multes registrades”, matisa García.

També la Comunitat d'Abocaments ha pagat el 100% de les factures emeses en la nova legislatura corresponents als cànons de la CHX i a FACSA pel servei de Policia d'Abocaments prestat des de juny del 2015 fins a octubre del 2016, data en què assumeix aquest servei una altra empresa.

L'alcalde de la Vilavella, Manel Martínez, comenta respecte d'això que “al nostre parer el preu que s'estava pagant a FACSA era excessiu, 70.000 euros anuals, per la qual cosa decidim traure-ho a licitació. L'empresa que actualment s'encarrega d'aquest servei factura menys de la meitat la qual cosa abarateix els costos i ens permet tindre un pressupost més equilibrat amb el que podrem atendre els pagaments derivats de la decisió judicial”.

Des de la junta directiva de l'EDAR Nules-la Vilavella es destaca que des que van assumir la gestió les reunions són periòdiques i es redacta acta d'aquestes, a més l'enginyer municipal realitza un seguiment constant de cadascuna de les accions que es duen a terme de les quals es redacta l'informe tècnic pertinent si és el cas, “la nostra gestió està regulada per llei al contrari que la dels anteriors gestors dels quals no hi ha cap acta ni cap informe tècnic”, apunta Martínez.