Nules: Nules comença una nova campanya de prevenció de focus de mosquits


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2018/2/168723_98475/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Nules | General | 08-02-2018
Nules comença una nova campanya de prevenció de focus de mosquits

L’Ajuntament de Nules continua treballant en la realització d’actuacions de prevenció i control de mosquits, de manera que s’ha remés a diferents propietaris de parcel•les privades un escrit en el qual se’ls insta a prendre les mesures necessàries per a evitar una proliferació dels mosquits; a més se’ls informa dels principals punts que preveu l’Ordenança Municipal per a la Prevenció i Control dels Mosquits i en Particular del Mosquit Tigre.

El regidor de Sanitat, Antonio Romero, explica que “l’empresa adjudicatària del servei de prevenció i control de mosquits realitza de manera periòdica inspeccions per a detectar possibles focus de mosquits, en aquestes inspeccions s’han detectat algunes parcel•les amb zones susceptibles d’emmagatzemar aigua on hi ha focus de mosquits; per aquest motiu hem remés un escrit a cadascun dels propietaris perquè prenguen les accions pertinents per a evitar la proliferació del focus”.

Les parcel•les es troben en diferents punts del terme municipal i en tindre titularitat privada l’Ajuntament no pot dur a terme cap tipus d’actuació, per aquest motiu en l’escrit s’informa als propietaris que l’ordenança municipal preveu mesures en el cas de reincidència com procedir a la incoació d’un expedient sancionador. De manera que en el cas d’incompliment d’aquesta ordenança les infraccions lleus poden ser sancionades amb una multa que pot arribar als 300 euros.

Cal recordar que l’Ajuntament de Nules va aprovar l’any 2016 l’Ordenança Municipal per a la Prevenció i Control dels Mosquits i en Particular del Mosquit Tigre amb la finalitat d’establir les mesures necessàries per al control de poblacions de mosquits per a minimitzar els efectes molestos i perjudicials que aquests mosquits poden ocasionar als veïns i veïnes de la localitat.“Davant la problemàtica que durant anys ha patit la nostra població en relació amb els mosquits i amb l’objectiu de previndre i controlar els focus de mosquits és la raó per la qual vàrem decidir realitzar aquesta ordenança”, matisa el regidor de Sanitat.

Comunitat de regants
Altres de les actuacions que des de la Regidoria de Sanitat es posaran en marxa estan enfocades a les comunitats de regs per tractar-se d’un col•lectiu que treballa en elements constructius com ara basses de reg, canals o séquies susceptibles de ser zones d’estancament d’aigua i, per tant, llocs on poden proliferar mosquits.

Així doncs, s’ha previst una xarrada per al pròxim dia 20 de febrer en la qual se’ls vol informar de les mesures necessàries que cal dur a terme per a evitar la proliferació de focus de mosquits i també de l’Ordenança Municipal per a la Prevenció i Control dels Mosquits i en Particular del Mosquits Tigre.
 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana