Xilxes: L'Ajuntament de Xilxes participa en una reunió sobre el PATIVEL convocada per Conselleria


 

Galería fotográfica

Fotografia /Galeria/2017/5/158000_90662/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Xilxes | General | 23-05-2017
L'Ajuntament de Xilxes participa en una reunió sobre el PATIVEL convocada per Conselleria

L'Ajuntament de Xilxes ha participat en una reunió convocada per la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori orientada a resoldre qüestions d'interès relacionades amb el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana (PATIVEL).
L'alcalde del municipi, José Martínez, ha assistit a aquesta reunió amb l'objectiu de resoldre les al·legacions a aquest pla presentades per l'Ajuntament per a defensar els interessos de la població en matèria d'ordenació urbanística. En aquest sentit, l'administració autonòmica ha aclarit una de les principals al·legacions realitzades referida a l'afecció a la franja de primera línia de costa que queda desafectada del domini públic marítim-terrestre i a l'abast dels sòls desafectats contigus a sòls urbans.
En aquesta reunió s'ha indicat que el PATIVEL no afecta a les edificacions de la franja de primera línia excloses del domini públic-terrestre per la Llei de Costes. A més, s'ha aclarit que en el cas de sòls desafectats contigus a sòls urbans o urbanitzables es mantindran els sòls ocupats per edificacions privades segons l'indicat en els annexos de la Llei de Costes, i s'incorporaran al planejament com a zones verdes aquells sòls que no estiguen edificats.
Després del segon període d'exposició pública, l'Ajuntament està estudiant i valorant la resta d'al.legacions presentades.
L'alcalde de Xilxes, José Martínez, ha explicat que “aquesta reunió ha servit per a atendre les principals al·legacions a aquest pla presentades per l'Ajuntament.
Considerem que s'han aclarit les nostres peticions més substancials, i que els objectius del PATIVEL poden ser compatibles amb les possibilitats de creixement sostenible i racional de la platja de Xilxes”.