Xilxes: Xilxes treballa en la definició dels complements salarials de productivitat del 2018


 
La Plana al Dia | Xilxes | General | 11-10-2017
 

L'Ajuntament de Xilxes està treballant en la definició dels diferents complements salarials de productivitat de l'any 2018, emmarcats en el programa de productivitat impulsat per la Regidoria d'Interior i Personal, amb el propòsit de consensuar-los amb la Taula de Negociació per a la seva inclusió als pressupostos.
En les properes setmanes aquestes productivitats passaran per la Comissió creada per a tal efecte i després del seu vistiplau, cada complement serà exposat públicament durant el període corresponent.
Davant la inexistència d'un reglament sobre aquest tema, l'Ajuntament ha regulat aquestes retribucions a través de la creació d'un programa de productivitat per als empleats del consistori que detalla les normes bàsiques d'aquestos complements, el qual ha estat aprovat per la Taula de Negociació i pel Ple de juliol del present any.
Aquest programa de productivitat s'ha adaptat al conveni col·lectiu del personal i l'acord marc per al funcionariat aprovat en sessió plenària de desembre de l'any passat, pel qual també s'han regulat per primera vegada les relacions laborals dels empleats públics del consistori amb la introducció de millores en l'àmbit de la conciliació laboral i familiar, entre altres aspectes.
L'aprovació del conveni col·lectiu i la regulació dels complements de productivitat són una mostra de la voluntat de l'equip de govern per millorar la gestió dels serveis públics des de la transparència i el diàleg.