Xilxes: L'Ajuntament de Xilxes inicia les comissions per a l'aprovació dels complements de productivitat


 
La Plana al Dia | Xilxes | General | 24-10-2017
 

L'Ajuntament de Xilxes ha iniciat la celebració de comissions per a l'aprovació dels diferents programes dels complements salarials de productivitat individuals, els quals s'emmarquen dins el Programa de Productivitat impulsat per la Regidoria d'Interior i Personal.
El regidor de l'àrea, José Manuel Navarro, ha estat l'encarregat de gestionar el
recorregut d'aquest reglament de productivitat, que per primera vegada ha regulat aquestes retribucions en el consistori amb l'objectiu de posar fi a les arbitrarietats en favor de la transparència i el diàleg.
L'alcalde del municipi, José Martínez, el regidor de l'àrea, José Manuel Navarro, el cap de servei i un representant sindical han format part d'aquesta primera comissió, que ha aprovat les retribucions dels funcionaris, les quals seran exposades públicament en els pròxims dies.
La inexistència d'un reglament en aquest àmbit ha motivat la regulació d'aquestes retribucions a través d'un Programa de Productivitat, que per primera vegada ha definit exactament les normes bàsiques i la quantia dels complements que poden percebre els empleats públics del consistori, el qual va ser aprovat per la Taula de Negociació i posteriorment en la sessió plenària del mes de juliol.
Aquest Programa de Productivitat s'ha adaptat al Conveni Col·lectiu del personal, pel qual també s'han regulat per primera vegada les relacions laborals del consistori després de la seva aprovació en el Ple del desembre passat.