Castelló: La Universitat Jaume I cobreix el 99,23% de les places ofertades a nous estudiants per al curs 2023-2024


 
La Plana al Dia | Castelló | General | 14-07-2023
 

La Universitat Jaume I ha conclòs la fase de preinscripció en les titulacions officials amb una adjudicació del 99,23% de les 2.973 places de nou ingrés ofertades en les 34 titulacions per al curs 2023-2024. Així, en aquesta convocatòria única de preinscripció, la UJI cobreix de nou al 100% les places de nou ingrés en pràcticament tots els seus graus.

El Grau en Medicina continua sent la titulació amb major llista d'espera en la universitat pública de Castelló i amb la nota de tall més alta (13,270). Complementen l'oferta a la Facultat de Ciències de la Salut els graus en Infermeria i Psicologia, amb una àmplia llista d'espera.

A la Facultat de Ciències Humanes i Socials els graus més demandats són el Grau en Mestre/a d'Educació Primària, el Grau en Mestre/a d'Educació Infantil i el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Mentre, a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, els títols amb major demanda han estat, a més del nou Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, el Grau en Enginyeria Informàtica i el Grau en Arquitectura Tècnica. Finalment, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques els graus amb més llista d'espera són Criminologia i Seguretat, Dret i Administració d'Empreses.

Respecte a les notes de tall, destaca que en tots els centres de la Universitat hi ha títols que estan per damunt del 10. A més de la mencionada Medicina, destaquen Biologia i Bioquímica Molecular amb 12,467, Infermeria amb 12,178, el Doble Grau en Administració d'Empreses amb 11,506, Matemàtica Computacional amb 11,078, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport amb 10,550, Química amb 10,261, Traducció i Interpretació amb 10,229 i Psicologia amb 10,089.

La vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable, Mamen Pastor Verchili, ha valorat molt positivament els resultats de preinscripció: «la gran demanda de places i les àmplies llistes d'espera en molts títols dels quatre centres suggereixen que tant l'oferta acadèmica de la UJI com les seues instal·lacions resulten molt atractives per al futur estudiantat i les seues famílies. Ens consolidem com a universitat pública de referència».

Per la seua banda, la vicerectora d'Estudis i Formació Permanent, Isabel García Izquierdo, ha destacat que «un any més es constata que l'actualització de l'oferta que s'està duent a terme juntament amb els Centres està donant els seus fruits, tant quant a la demanda, com quant a la pujada de la mitjana global de les notes de tall de la Universitat, la qual cosa redunda, sens dubte, en una millora de la qualitat dels títols».

Les reclamacions als resultats de preinscripció es podran realitzar de manera telemàtica del 17 al 19 de juliol, mentre que l'alumnat admés formalitzarà la matrícula també del 17 al 19 de juliol segons el dia i l'hora assignats a través de la web http://matricula.uji.es/. Les assignacions de vacants i matrícula no presencial de vacants es realitzaran els dies 21 i 22 de juliol (1a assignació), 25 i 26 de juliol (2a assignació) i 28 i 29 de juliol (3a assignació).

L'estudiantat que es matricule a la Universitat Jaume I comptarà amb facilitats.


 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana