Almenara: L'Ajuntament d'Almenara aprova les beques per als alumnes universitaris


 

Galeria fotogràfica

Fotografia /Galeria/2019/4/184064_111473/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Almenara | General | 11-04-2019
L'Ajuntament d'Almenara aprova les beques per als alumnes universitaris

Tal i com es ve realizant en els darrers anys, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Almenara ha aprovat la convocatria de les beques per a ajudar els estudiants universitaris de la localitat en el pagament de les seues matrcules per a aquest curs 2018-2019. Amb aquestes ajudes es finanar fins a un 40% de la despesa realitzada per l'alumne o l'alumna en la matrcula universitria, tot aix amb un mxim de 480 euros per estudiant que complisca els requisits de la convocatria. En aquest cas la previsi inicial del consistori per a aquestes beques o ajudes s de 10.000 euros.
Les sollicituds es podran presentar a l'ajuntament fins al prxim 30 d'abril. Els estudiants hauran d'aportar en les mateixes les fotocpies compulsades tant del DNI, com de la matrcula oficial per al curs 2018-2019 juntament amb el resguard del pagament de les taxes corresponents, i tamb la fotocpia compulsada de la denegaci de la beca b pel Ministeri d'Educaci o per la Conselleria d'Educaci. A ms tamb un document bancari amb les dades del compte i titular d'aquesta.
Pel que respecta als requisits, destacar que a aquestes ajudes podran accedir els estudiants que residisquen o estiguen empadronats a Almenara com a mnim amb una antiguitat superior a un any a la data de sollicitud de la beca o ajuda. A ms ha d'estar matriculat en una Universitat Pblica o b en una Universitat Privada, per en aquest cas, noms si s'acredita que els estudis no s'imparteixen en la pblica. A ms s'ha d'acreditar que s'haja sollicitat ajuda o beca al Ministeri o Generalitat Valenciana i haja sigut denegada. L'ltim requisit s que no s'est rebent ajuda de cap altre Ens Pblic pel mateix concepte.
BEQUES DE TRANSPORT
D'altra banda, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Almenara tamb ha aprovat la convocatria de les beques per a universitaris i universitries de la localitat que concedeix l'ajuntament en la modalitat de transport amb l'objectiu d'ajudar a finanar el transport que utilitzen els estudiants en el seu desplaament fins a les facultats. En aquest cas es destinar un muntant inicial de 5.000 euros ampliable.
Aquesta beca es podr sollicitar a l'ajuntament en el perode comprs entre els diez 1 i el 31 de juliol d'enguany. Es concedir fins a un import del 40% del total gastat en transport, amb un mxim de 400 euros per sollicitant. En aquest cas cal assenyalar que s'hauran d'aportar els tiquets o justificants del transport utilitzat per a anar a la facultat pblica des d'Almenara. S'hauran d'aportar tant els bitllets d'anada com els de tornada. A ms s'haur de presentar les fotocpies compulsades del DNI, la matrcula oficial del curs i el resguard del seu pagament, aix com de la denegaci de beca b del Ministeri, b de la Conselleria.
A ms, tal com succeeix en el cas de les beques de matrcula, tamb per al transport els estudiants sollicitants entre els requisits figura que han d'estar empadronat a Almenara al costat de la unitat familiar un any abans de la sollicitud, aix com que han d'estar matriculats en una Universitat pblica o en el cas de privada, que es demostre que no hi ha alternativa pblica, que s'haja denegat la beca sollicitada des de Ministeri o Generalitat i que no perceba ajuda de cap ens pblic pel mateix concepte. 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana