Burriana: De projecte Estrela a Estrellat?


 

Galeria fotogràfica

Fotografia /Galeria/2021/4/197729_123127/1_M1.jpg
Publicitat
Fotografia /Galeria/2021/4/197729_123127/2_M1.jpg
La Plana al Dia | Burriana | General | 03-04-2021
De projecte Estrela a Estrellat?

Desprs de quasi sis anys estant el front del Govern municipal, els problemes se li acumulen a l'alcaldessa de Borriana a Sant Gregori, i s que quan un pren decisions equivocades, en contra dels informes dels tcnics de l'Ajuntament que t'adverteixen d'irregularitats, els problemes creixen.

L'equip de Govern, encapalat per la senyora alcaldessa, li va retornar la condici d'agent urbanitzador a una empresa en concurs de creditors, deutora de la prpia administraci, que no ha demostrat mai la seua solvncia en aquest Consistori i noms diu als propietaris que li solliciten l'informe financer que compta amb molt de "mscul financer".

Faig aquestes afirmacions perqu res ms signar el conveni transaccional ja van demanar signar l'acta de replanteig. Com s lgic l'enginyer municipal va assegurar que per a aix calia complir una srie de requisits. En aquest sentit, la primera edil, per a no perdre el costum, contracta un informe extern a costa de les arques pbliques (i ja porta una dotzena).

I sorpresa, en l'informe extern, que suavitza molt les condicions de l'enginyer municipal diu que es poden iniciar les obres amb una acta de replanteig parcial, per que no es pot cobrar la quota 00 sin es compleixen una srie de requisits: tindre els projectes actualitzats, tindre expropiats els accessos, tindre signats els convenis, etc.

L'alcaldessa signa el cobrament de la quota 00 sense que es complisquen si ms no els requisits de l'informe extern o com denomina el Tribunal Suprem "de part", i sense que presenten factures d'haver pagat els projectes. Tanmateix, quan des de Ciutadans li preguntem en el ple sobre aix, la senyora *Safont replica que uns se signaran primer i altres desprs. s a dir, que tant munta, munta tant i ac qui mana s l'empresa i l'empresa vol cobrar la quota 00.

Aix doncs, la cronologia dels fets s la segent. El 16 de novembre, sollicita el cobrament de la quota "un" per les expropiacions, la qual cosa s rebutjat amb un decret de l'alcaldia desprs de l'informe de la tcnica d'urbanisme que diu que no s'ha acreditat haver suportat aqueixa despesa. I no s'ha acreditat perqu no sols no justifica estar en possessi dels terrenys ni el pagament d'aquests, sin perqu a ms no ha presentat encara, en aqueixa data, el projecte d'expropiaci.

Ms tard, a principis de mar, sollicita el cobrament de la quota "dos" pertanyent als treballs realitzats en els mesos de gener i febrer a la urbanitzaci Sant Gregori amb les seues corresponents certificacions. Sn treballs de rebuig i desbrossament fins a una profunditat de fins a 20 cm.

La interventora municipal, que ha d'autoritzar el pagament, sollicita a la secci d'urbanisme un informe de les obres realitzades, com s'ha fet sempre en aquest Consistori, per la qual cosa se li demana a l'enginyer de camins d'aquest Ajuntament que informe de les obres realitzades.

L'enginyer es persona en l'obra per a verificar els treballs i amb fotografies incloses informa "desfavorablement" la certificaci 6 perqu veu una "gegantesca" discrepncia entre el que s'ha certificat i el que ell ha vist in situ.

Per aix, per a aclarir aqueixes diferncies li demana una srie de documents com el contracte entre l'urbanitzador i la constructora, la factura emesa per la constructora i justificant de pagament a aquesta, etc, aix com fotografies amb un dron perqu es veja amb claredat l'obra executada.

No obstant aix en comptes d'aclarir les coses, entregar la documentaci i les fotografies, responen amb unes allegacions que el primer que diu s "L'Ajuntament NO S NING per a requerir res a la direcci facultativa, i continuen amb una srie d'acusacions a l'enginyer municipal demanant al final del seu escrit que se li expediente.

Des de Ciutadans ens preguntem Per qu? Per fer b el seu treball?, Perqu l'enginyer municipal que paguem tots els ciutadans de Borriana, va ser requerit per la intervenci i t obligaci legal d'emetre l'informe requerit. Per el pitjor s que la urbanitzadora no desmenteix el que diu l'informe, noms ataca a l'enginyer, el fcil haguera sigut entregar les fotografies, la documentaci i aix aclarir-lo i cobrar la quota, per en lloc d'aix, amenacen amb demandar a l'Ajuntament i demanen que s'expediente a un tcnic.

Aix mateix, podrien haver demostrat els treballs si hagueren entregat el document en el qual s'acredita on han traslladat les terres que han llevat en el desbrossament i rebuig, ja que estem parlant d'aproximadament uns 20.000 camions traslladant terres pel *Cam la *Cossa i per davant de la policia local, i que la llei obliga a portar-ho a un abocador especial.

Abans de res aix, el ms lamentable no s el que fa la urbanitzadora, sin la inacci de la mxima representant d'aquest Ajuntament enfront dels atacs constants als seus tcnics per simplement fer b el seu treball. Recordem, per exemple, que ja va acceptar la recusaci de la tcnica d'urbanisme sollicitada per tercers per una denncia en Fiscalia sense personar-se en la causa i que va resultar arxivada. No obstant aix, aix no s d'estranyar perqu tota la seua trajectria amb aquest assumpte s'ha basat a ignorar als experts i fer nicament cas al seu regidor d'Urbanisme. D'aquella pols, aquest fang, que se sol dir. Ara, t a la majoria de propietaris que paguen quota, perqu sembla que uns altres estan exempts, en peus de guerra, i tamb a l'empresa amenaant a l'Ajuntament amb rescindir el contracte. Mentrestant ella segueix en els seus tretze, assegurant que Sant Gregori s una opci de futur per a Borriana, sense immutar-se dels possibles problemes que t damunt.

En definitiva, des de Ciutadans estem d'acord que Sant Gregori possiblement s el projecte ms important de Borriana, per l'important no s el quin, sin el com. I la realitat s que s'ha fet 'pitjor, impossible'. L'opacitat i l'afany de protagonisme poden convertir un projecte estrela, en estrellat.

*Mara Jess Sanchis, Ciudadanos Burriana
 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana