Castelló: La Càmbra de Comerç possa en marxa un portal informatiu d'oferta i demanda d'equips de protecció personal


 
La Plana al Dia | Castelló | General | 23-04-2020
 

La gradual volta a l'activitat econòmica, ha de realitzar-se amb les màximes garanties de seguretat per a tots els ciutadans, raó per la qual la utilització d'equips de protecció individual serà d'obligat compliment, no sols a curt, sinó també a mitjà termini.

La Cambra de Comerç de Castelló, ha estat des del primer moment d'aquesta crisi provocada pel COVID19 al costat de les empreses de la província. L'interés de tots està en el fet que cap empresa tinga problemes per a tornar a l'activitat per la falta d'elements adequats de protecció. La producció d'aqueixos equipaments estava fins ara deslocalitzada fora d'Espanya pràcticament íntegrament. Una circumstància que haurà de canviar en el futur per a proporcionar l'aprovisionament d'aquests elements de protecció per al conjunt de la ciutadania i molt particularment per als treballadors i treballadores.

Per aquestes raons, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria General d'Indústria i Pime, i la Cambra de Comerç d'Espanya, posem en marxa el portal informatiu todosprotegidos.camara.es que reflectirà l'oferta i demanda d'elements i equips de protecció (màscares, guants, protectors visuals, bates i solucions *hidroalcohólicas) en tota Espanya.

Gràcies a aquesta plataforma, les empreses fabricadores i/o distribuïdores podran informar dels productes que ofereixen, així com de la seua capacitat de producció i/o distribució i els terminis de lliurament estimats. Per part seua, les empreses demandants d'aquests elements de protecció podran informar de les seues necessitats a cada moment.

A través d'un mapa interactiu, s'oferirà informació agregada del nombre d'oferents i demandants en cadascuna de les províncies i ciutats autònomes.

Les empreses podran accedir així mateix a tota la informació publicada per la Secretaria General d'Indústria i Pime relacionada amb les especificacions tècniques requerides per a la fabricació d'elements i equips de protecció personal.
 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana