Castelló: El Consell de Govern aprova diverses iniciatives a la Universitat Jaume I


 
La Plana al Dia | Castelló | General | 24-04-2024
 

El Consell de Govern ha aprovat la iniciativa de reforma dels Estatuts de la Universitat Jaume I per adaptar-los al nou marc jurídic establit per la Llei orgànica 2/2023 del sistema universitari (LOSU). Aquesta adaptació és necessària per complir amb la legislació vigent i abordar les disfuncions generades per la reforma integral del sistema universitari.

També es va aprovar el Reglament d'Organització i Funcionament de la Universitat Jaume I, el qual regula diversos aspectes de l'organització complementària i el funcionament de la UJI establint normes procedimentals bàsiques.

A més, s'ha aprovat el Pla d'Ordenació de Recursos Humans del Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis de la UJI 2024-2028, el qual abasta el redisseny de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis.

També s'ha aprovat la modificació del Programa de Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret, passant a denominar-se "Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Dret".

Finalment, es va aprovar la remissió a l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) de l'informe sobre les retribucions del personal docent e investigador funcionari del Consell de Govern.
 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana