Castelló: Iniciativa reitera a Castelló la inseguretat en el camp i la falta d?operativitat de ?l?observatori agrícola?


 
La Plana al Dia | Castelló | Agricultura y Medio Ambiente | 18-07-2011
 

El secretari d?organització d?Iniciativa a Castelló, Pepe Cueva, ha demanat avui un canvi de prioritats en matèria agrària a la ciutat de Castelló, ja que l?abandó que ha vingut practicant l?equip de govern ha dut a abandonar als agricultors a la seva sort i totalment desprotegits davant dels robatoris.
Cueva ha afirmat que en els darrers caps de setmana, s?ha furtat desenes de motors de bombeig d?aigua al terme municipal de Castelló ?reventent casetes, arranquen els motors per traure el coure, i la destroça és incalculable, pel cost del motor, per haver fet malbé tot el sistema de reg, per haver trencat les casetes, i per fer prendre la collita per falta de reg, tot, per les cantitats ridícules que després vendran els lladres eixe coure que trauen dels motors i cablejat elèctric.
Segons el protavaveu ecosocialista ? aquest drama està clar no és exclusiu de Castelló, però sí que és més sagnant si es té en compte que estem parlant del terme municipal que congrega policia local, nacional, guàrdia civil, i on hi ha més concentració humana que per tant, també té un efecte dissuasori. Estem parlant d?un terme municipal que té cada cop més límitades les zones de regadiu, on els camins estan asfaltats i són practicables per vigilar-los, no un poble de muntanya perdut i inpracticable?.
Cueva ha recordat que el PP ha anat desmantellant la figura del Guarda de Camp per fer-los assumir les tasques de policia local, i que s?ha desvirtuat les funcions de ?Consell Agrari?, abans dit Comitè Assessor d?Agricultura, que en 2010 van transformar en Observatori d?Agricultura, amb les funcions ?d?assessorament, formulació de propostes d?actuació i seguiment en matèries com ara seguretat dels camins i camins rurals?, aquest ens sol es reuneix de manera puntual per pur tràmit, sense el que es delibere o tracte tingue a la pràctica grans efectes.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana