Diputaci髇 CS: La Diputaci implantar la reducci de la jornada laboral per al personal amb c鄏regues familiars


 

Galeria fotogràfica

Fotografia /Galeria/2020/1/192341_118493/1_M1.jpg
La Plana al Dia | Diputaci髇 CS | General | 16-01-2020
La Diputaci implantar la reducci de la jornada laboral per al personal amb c鄏regues familiars

El ple de la Diputaci aprovar el proper dimarts 21 la reducci de la jornada laboral per al personal de la casa amb c鄏regues familiars especials. Aquesta proposta respon, en paraules del diputat de Personal, Santiago Agust, 揺n la nostra voluntat de facilitar la conciliaci laboral i familiar dels nostres empleats i equiparar-los en drets amb la resta de treballadors p鷅lics de l扙stat. En concret, l抋cord, aprovat en comissi per unanimitat dels partits representats a la Diputaci, contempla una major flexibilitat hor鄏ia per a afavorir la cura i l抋tenci de majors, discapacitats i fills menors.
揈stem parlant d抲na reivindicaci hist騬ica del personal d抋questa casa i que portem endavant pel nostre convenciment que hi ha que promoure pol韙iques dirigides a la conciliaci de la vida familiar. El text ha estat consensuat amb els sindicats a trav閟 de la mesa de negociaci i entrar en vigor de forma retroactiva des de l1 de gener d抏nguany.
El responsable de Personal ha explicat que 搉o hi haur cap disminuci de retribucions perqu si no no estar韊m parlant d抲na mesura de conciliaci laboral i familiar, estar韊m parlant d抲n ab鷖 dels drets del treballador.
QUI LA POT SOL昄ICITAR
Posant l抋ccent en la mesura, aquesta podr ser sol昹icitada pels empleats amb un xiquet menor de 12 anys que necessite especial dedicaci, que compten amb m閟 d抲n fill amb menys de 12 anys o que conformen una fam韑ia monoparental. Tamb podran acollir-se els servidors p鷅lics que estiguen a c鄏rec d抲na persona major que requerisca atenci espec韋ica o de persones amb un grau de discapacitat igual o major del 33%.
La reducci de la jornada laboral est dirigida de igual manera a aquelles persones que necessiten atendre de forma especial la seua parella o un familiar -fins el segon grau de consanguinitat.
Els funcionaris amb un grau de discapacitat reconegut o que patisquen una malaltia llarga o cr騨ica i que no puga realitzar la seua jornada laboral completa tamb podr beneficiar-se d抋questa mesura, pr鑦ia valoraci m鑔ica.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana