Cartells Falles de Borriana

1959, ORTELLS

Joaquín Ortells va irrompre en el cartellisme faller en guanyar el premi del primer concurs local amb aquesta obra presentada sota el lema "Himnes de pau". L’artista recorda que amb les 1.500 PTA del premi es va comprar una bicicleta. I si la impressió del cartell no resulta més vistosa, és degut a què, segons refereix el mateix Ortells com a anècdota, la impremta Armengot va rebre instruccions del president de la Junta Local Fallera, aleshores Ramon Boix, per tal d’eliminar una planxa i poder atendre amb els diners estalviats un convit d’ametles, papes i cerveses. Postguerra: anys de penúria!
El motiu central és una artística caragola de la qual ix una columna de foc. A l’interior del foc llegim "Fallas" amb lletres que imiten notes musicals i que, per tant, a pesar de ser estètiques, no es lligen del tot bé. Les seqüències "de San José" i "1959" acompanyen en forma d’arc la part inferior de la caragola, d’on pengen els boletons d’una traca. El nom "Burriana" de la base, en blau sobre negre, no destaca prou. L’escut, a l’angle superior esquerre, és estilitzat com el de Meseguer de 1947 o el de Bodí de 1952, però aquest està més ben acabat. Unes estrelles de color, semblant a guspires o espurnes de foc, completen el dibuix de la flama i li lleven pes.