Cartells Falles de Borriana

1960, GUASCH

Amb aquesta obra tan atrevida per a aquella època, el valencià Gasch va aportar a les falles de Borriana un tractament gràfic del cartell que tampoc no va tenir la continuïtat necessària. Es tracta d’un concepte nou del grafisme, en què els elements primordials són la composició mateixa, basada en l’estructuració de masses de color denses i compactes.
Partit pel mig amb una línia vertical, Gasch reserva el costat blanc de la dreta per reproduir el campanar (potser excessivament allargassat) i la cúpula, dibuixats sense pretensions. La massa negra del costat esquerre l’aprofita per situar en negatiu la seqüència informativa "fallas de San José" en lletres minúscules, en què "fallas" manté el paral.lelisme vertical amb el campanar. Es tracta d’una tipografia d’impremta que, colorejada en groc sobre negre, es llig molt bé. A fi d’alleugerir el pes d’aquesta massa de tinta negra, Gasch inclou unes senzilles però atrevides pinzellades de roig i blanc, realitzades amb la gràcia de l’abstracte, que recorden els castells de foc nocturns.
En l’últim terç de la composició, Gasch introdueix en un pla horitzontal un conjunt de flames que resulten també originals i atrevides perquè estan plantejades sense mesclar els colors, com una simple insinuació gràfica.
La zona de la dreta, que si l’haguera deixada en blanc resultaria massa buida i lleugera, Gasch la completa amb la inclusió d’uns massissos blaus que denoten la influència del pintor holandés Piet Mondian, considerat el pare del neoplasticisme.
En la base ha situat l’escut municipal, destacat amb el perfil d’una línia groga, i el nom "Burriana" en negatiu amb la mateixa tipografia que la resta del cartell. Per tal de compensar el buit de l’angle superior dret, ha situat l’any en aquest extrem.