Cartells Falles de Borriana

1964 DUALDE

Dualde és especialista en realitzar cartells humorístics. En aquesta escena nocturna de la crema veiem en primer pla un bastiment primitiu de ninot, que només té acabat el cap, cobert amb un mocador de faller, i les mans. El ninot toca una dolçaina, subratllant la festa. La coloració del ninot acusa el resplendor de les flames, que s’eleven cap al cel des del perfil de la població. En aquest perfil de la base, bicolor i doblement retallat, els edificis alts són cada vegada més abundants. Aquests cartells, doncs, inclouen de tant en tant detalls que testimonien l’evolució de l’arquitectura urbana d’aquella època. El perfil del campanar i la cúpula no figuren centrats, sinó que han estat situats a l’angle de l’esquerra. Sobre alguns terrats s’ha deixant constància de les primeres antenes de televisió.
La paraula "fallas", en minúscula cal.ligràfica i en blanc, tanca l’angle superior esquerre i alleugereix el pes de la massa negra del cel. La banda blava de la base s’aprofita per a situar, en negatiu, la resta de la informació prescriptiva i el nom de la població, en majúscules de trepa. Aquest fons blau serveix també com a fons de l’escut, que s’ha perfilat en groc. Col.locat verticalment, resulta més jeràrquic que en el cartell de Selma de l’any anterior.
Amb les carcasses i coets que esclaten a la banda esquerra s’il.lustra aquesta simpàtica escena de la crema.