Cartells Falles de Borriana

1966 DUALDE

Cartell semblant a l’anterior, en què l’escut té molta importància. La col.locació de les corones és novedosa en relació als cartells precedents. De la corona superior ix una massa de foc i uns quants coets en totes direccions, a més d’un faller que, tocant la dolçaina, salta cap a l’esquerra. La paraula "fallas" presideix la composició; les lletres, blanques, són grans i importants. La seqüència "Burriana 1966" de la base, en roig sobre negre, es llig molt bé. Amb unes carcasses i coets que esclaten al voltant de les lletres s’il.lustra lleugerament la nocturnitat.