Cartells Falles de Borriana

1969 BODÍ

Aquest cartell de Bodí, molt simple, presenta en primer pla un pinzell inclinat que recorda l’ofici del pintor de falla. El pinzell, antropomòrfic, duu manta de faller i, en la base, les típiques cintes de senyera de l’autor. Els traços de les flames són originals i atrevits: no pretenen ser realistes. Una tipografia important de lletres amb els extrems retallats, colorejades amb un roig atractiu, serveix per escriure "fallas" en el frontispici. La massa compacta de blau cel del fons s’alleugereix amb la resta de la tipografia, en blanc.