Cartells Falles de Borriana

1973 PASCUAL

La decisió del jurat en premiar aquest cartell va ser molt polèmica. El borrianenc Vicente Pascual, que freqüentava l’acadèmia del pintor carmelità Juan de Dios, amb aquest cartell va recuperar una altra vegada la tendència a la renovació que ja hem observat en alguns anteriors. Aquest tractament de les masses de color ja s’havia pogut observar en algun cartell de falles de Valencia, com el d’Enrique Mestre Estellés de 1968. I, posteriorment al de Pasqual, també emprarà aquest procediment Maria José Tornero, autora del cartell de València de 1976.
Pascual té una visió clara d’allò que és el grafisme modern. El cartell és molt senzill però conté un efecte publicitari poderós. La gran massa compacta de blau cel ocupa la major part de l’espai, sobre el qual es col.loca, en una tipografia clara i ordenada, el prescriptiu "Fallas de San José 1973". En la base, en groc sobre negre, la paraula "Burriana" està escrita amb lletres sòlides i fermes.
La resta del cartell es compon de tres flames de colors nítids: groc, taronja i roig. Les crestes recorden les veles llatines tant pel traç elevat com per la proximitat del blau, color que serveix també com a fons de l’escut, que no està dibuixat, sinó tan sols insinuat amb les tres corones minimalistes que figuren baix a la dreta, sobre la base de les flames. Es tracta d’un cartell ben pensat i ben resolt.