Cartells Falles de Borriana

1977 ORTELLS

Cartell realitzat amb gran fantasia en el tractament del color. L’autor, que empra l’escut de la població com a motiu de base, decideix no colorejar-lo i, en canvi, dibuixar-lo només amb llapis, treballant la gamma dels grisos. A més, el disposa inclinat cap a la dreta. Però, en canvi, situa la corona superior un poc més centrada, a fi que puga sostenir bé el motiu que va a situar sobre ella.
Aquest motiu és el drac alat dels elms medievals, com el de Jaume I, que Ortells ha il.lustrat atrevidament amb verds i turqueses, puntejat de negre. L’ala del drac, en canvi, l’ha deixada de color gris, integrant-la així en l’escut. De la part posterior del drac es desprén una llengua de foc, que l’artista ha colorejat de manera semblant al seu "Fallas" del cartell de 1975, potenciant-hi el treball pictòric.
Emmarcat en l’elegància del negre de fons, llegim la informació complementària en blanc, en una tipografia en minúscules pràcticament cal.ligràfiques.