Cartells Falles de Borriana

1978 FERRER

En el seu moment es va considerar que aquest cartell del borrianenc M. Ferrer Ramón —amb què es va commemorar també el primer mig segle de les falles borrianenques— tenia un aire polititzat. De fet, va ser el primer en què la informació prescriptiva s’escrivia en valencià: "Falles de S. Josep 1978. Borriana 50 aniversari".
La composició resulta bastant moderna i harmònica. Sobre un fons groc intens, la paraula "falles", en lletres roges tractades com a masses de pintura, n’és el motiu central. S’hi pot apreciar, si es vol, la influència de Tàpies, per exemple. Les lletres estan massa juntes i, si bé "falles" no es llig molt bé, sí que conformen al mateix temps les quatre barres de la senyera, en aquella època encara motiu de reivindicació social.
Aquesta senyera està matisada —o completada, com es preferisca— per la massa de color blau de la base on, sobre un fons més clar, figuren les grandioses lletres tipogràfiques que conformen el nom "Borriana" amb un blau més fosc. Sobre el nom de la població, l’anunci del "50 aniversari" està imprés en unes elegants lletres daurades perquè, en efecte, es tracta de les bodes d’or de la festa. A l’extrem superior dret figura un escut massa important i massa clàssic per al tractament del conjunt.