Cartells Falles de Borriana

1985 FERRANDIS

El fons d’aquest cartell de Ferrandis, realitzat en aerògraf, transgredeix suaument del roig sòlid de la base al negre de l’espai superior, passant per una breu zona de gris, il.lustrant així una vegada més la nit de la crema.
La tipografia, en canvi, està molt ben integrada i és interessant. Baix de tot, les primeres lletres de la paraula "Burriana" van ascendint fins que es troben amb la i, a partir de la qual desceneixen. La citada i funciona com a base del campanar, sobre la qual s’ha dibuixat el segon tram de la torre i la sala de campanes. Sobre la a adjacent, la cúpula de l’església, un poc desviada per la dreta a fi de continuar la línia descendent del nom del poble. El resultat integra molt bé, dons, el dibuix amb la tipografia, i els colors estan ben combinats.
En la part superior, "Fallas de San José 1985", escrit en lletres lluminoses, recorden les que a vegades s’empren en un castell de foc. Es lligen molt bé i desprenen unes partícules ígnies que, pintades de groc, trenquen la monotonia del negre central i consoliden la verticalitat de la composició. L’escut, en canvi, desplaçat al marge de la dreta, no guarda relació ni amb l’estil ni amb l’eix central del cartell i resulta marginal.