Cartells Falles de Borriana

1986 CASTILLO

El dissenyador Marcos Castillo situa, al centre d’un cartell molt fosc, un cercle roig que representa l’explosió d’una traca. Aquesta deflagració s’aprofita per dibuixar i il.lustrar amb grocs les cares d’un faller i una fallera, situades en l’eix oblic. Aquesta solució recorda la de Peris del cartell de València de 1963. o la de Gil Pérez del segon premi de València de 1951.
L’espai central es completa amb la decoració dels altres petards de la traca, difuminats pel resplendor del foc. La tipografia és poc suggerent. Al costat del nom "Burriana" s’ha posat un campanar poc matisat, potser perquè guarda relació de color i de traç amb la mateixa tipografia. L’escut, situat a l’angle superior oposat, compensa el pes de les masses.