Cartells Falles de Borriana

1987 CASTILLO

Sobre el fons blanc del paper, massa neutre, Castillo dibuixa un pergamí groguenc amb les vores arrugades, a l’interior del qual inclou una escena de la crema composta fonamentalment per una fallera i un faller en actitud de ballar. Les figures semblen de ballet i resulten irreals. La composició es completa amb el campanar a l’esquerra i una falla encesa a la dreta.
El negre dominant està matisat amb un perfil blau en el cas del faller, i roig en el de la fallera, amb els grocs corresponents per tal de delimitar-ne els contorns. En la base del campanar, així com en el tractament del fum, el negre està pigmentat sobre el roig del resplendor del foc.
La tipografia és atractiva i elegant. En la part superior, en escriure "Fallas de San José 1987", potser s’ha utilitzat un cos massa xicotet. En canvi, el nom "Burriana" de la base es llig millor. Les lletres tenen una ombra per darrere que les destaca en relleu sobre el blanc i n’augmenta la potència. L’escut està ben integrat al costat del nom de la població.