Cartells Falles de Borriana

1990 FERRANDIS

Aquest cartell de Ferrandis és tan publicitari com tots els seus, però no resulta tan atractiu a causa del fons blanc, sobre el qual s’ha col.locat un cercle blau que és un senyal de tràfic. Aquest senyal d’obligació inclou una fletxa que indica el nom "Borriana", escrit en una tipografia original que no descansa en la mateixa línia, la qual cosa fa la impressió que les lletres ballen. Una originalitat afegida: la o de "Borriana" s’ha dibuixat com una taronja amb dos fulles de taronger, simbolitzant així la importància de la citricultura local, perfectament integrada d’aquesta manera en el nom de la població. (Amb la u de "Burriana", per cert, aquesta solució no s’hauria pogut aplicar).
L’element pictòric més treballat el trobem a l’interior de la fletxa, on hi ha el corresponent fundit plàstic de grocs, rojos i negres, que simbolitzen el foc. La llegenda superior, en negre, no té l’interés d’altres vegades. L’escut, en negatiu, inclou un difuminat atractiu en la banda dreta que li resta pes.