Cartells Falles de Borriana

1991 DUALDE

Dualde, fidel al seu estil humorístic amb incluències cinematogràfiques, dibuixa un campanar ben il.luminat que és alhora un faller i un coet que ix disparat cap a l’angle superior esquerre, creant així una línia vertical obliqua de molta potència. Els braços del campanar són les cintes de senyera que eren habituals en els cartells de Bodí. El blau final d’aquestes cintes són les mans que toquen la dolçaina. La bigarrada manta típica del faller s’aprofita per tal d’integrar l’escut municipal.
En dos finestres de la sala de campanes l’artista ha col.locat els ulls del personatge. Amb aquest procediment es tracta la torre com un element propi dels dibuixos animats i se la personifica. Sobre la torre apareix la bandera espanyola. És l’únic cartell de falles de Borriana que la inclou com un element purament decoratiu.
Les dues mitats en què el motiu central divideix el cartell han estat tractades de manera diferent. A la dreta, en una gradació del groc al negre, s’han posat les flames i el fum, i aquesta zona resulta més il.luminada. A l’esquerra tenim la nit, matisada amb pinzellades blanques i de color taronja que repesenten els esclafits de pólvora d’un castell.
Per tal d’elaborar una composició compensada, Dualde ha col.locat a l’angle superior esquerre la llegenda "Falles de Sant Josep" en una tipografia de minúscules cal.ligràfiques de color blanc sobre un fons que es difumina en blau. En la base, en l’angle oposat, en negre matisat amb roig, apareix la resta de la informació escrita en una tipografia diferent, menys important que l’anterior.