Cartells Falles de Borriana

1996 FERRANDIS

Extraordinari cartell de Ferrandis que constitueix, fins ara, la seua última aportació al cartellisme faller de Borriana. Ben organitzat, és un dels pocs en què el nom de la població (de nou escrit amb u), acompanyat de l’any, presideix la composició que duu, en la base, la resta de la informació. Les lletres no fan distincions entre unes paraules i altres. La tipografia, molt atractiva i en un roig molt elegant, és la mateixa per a tota l’escriptura, fet que contribueix a l’organització del cartell.
El dibuix pròpiament dit presenta, en primer pla, les figures de quatre músics que són siluetes d’aquest important actiu de la festa. Però són siluetes humorístiques, pràcticament caricatures. El primer personatge, amb la boca oberta, duu la bandera de la formació; el pal està rematat per un escut municipal. El segon toca el bombo. El tercer, un instrument de vent. I el quart, que toca els platerets, té només mig cos dins del quadro. Les cames i els peus d’aquests simpàtics personatges de tebeo estan fora de la línia de color. El fons es difumina amb groc en la base, roig al centre i negre grisaci en la part superior, i es tracta com un tot continu.
Amb les sis puntes d’una palmera daurada es completa l’angle de l’esquerra, mentre que el de la dreta es decora amb un seguit de notes musicals que, havent nascut de l’agrupació dels músics, s’eleven com el so. La continuació d’aquestes notes conforma l’escut, en què les tres corones interiors més la superior del remat són també notes musicals, integrant-lo així, de forma molt original, en l’estil general de la composició.