Cartells Falles de Borriana

1997 GUEROLA

Magnífic cartell de Guerola que, una vegada més, sorprén per la seua extraordinària visió del grafisme. El cartell, traçat amb masses de color obliqües, transgredeix suaument del blanc de la base, on figura el nom de la població, al roig encés de la part superior. Aquesta gradació, que simbolitza una vegada més el foc de la festa, és d’una gran qualitat pictòrica.
La col.locació vertical de la paraula "Falles", amb lletres buides constituïdes pel mateix fons pictòric, emmarcades amb el negre que ompli els espais buits entre lletra i lletra, és francament atrevida. La resta de la informació, "de Sant Josep 1997", acompanya en el mateix pla vertical l’important "falles", però crec que té un problema: no es llig bé, perquè les lletres miren cap a fora del cartell, de forma anversa al sentit corrent de la lectura i a la posició del nom "falles". Per llegir-ho tot, l’espectador ha de rodar massa el cap.
L’escut, a l’angle superior de la dreta, és noble i harmonitza bé amb la resta de la composició.