Vila-real: Igualtat llança un calendari per a conscienciar al personal de l’Ajuntamentcontra la discriminació per raó de gènere


 
La Plana al Dia | Vila-real | General | 15-12-2019
 


La Regidoria d'Igualtat ha posat en marxa una campanya per a sensibilitzar als treballadors i treballadores municipals sobre la igualtat de tracte i la no discriminació per raó de gènere. Així, amb la finalitat que el funcionariat de l'Ajuntament de Vila-real es familiaritze amb conceptes relacionats amb la igualtat i prenga consciència de les desigualtats de gènere existents encara en la societat, la Regidoria ha impulsat el repartiment del calendari ‘És temps d’igualtat’ en tots els departaments municipals.
El calendari inclou informació i missatges per a advertir de les desigualtats existents encara en la societat com la violència de gènere, la discriminació salarial, la discriminació en les pensions de viduïtat, la major desocupació femenina, l'encara escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica, o els problemes de conciliació familiar, personal i laboral, a més d'advocar per la coeducació i pererradicar els estereotips de gènere i la reificació de les dones.
La regidora responsable d'Igualtat, Rosario Royo, recorda que l'Ajuntament de Vila-real va impulsar l'I Pla d'Igualtat d'Oportunitats 2014-2018, prorrogat el 27 de desembre de 2018, la finalitat principal del qual és “corregir les desigualtats i evitar discriminacions en l'organització interna de l'entitat, establint com a objectius fonamentals d'aquest, d'una banda, la integració de la igualtat com a principi bàsic, de manera transversal en totes les actuacions de l'Ajuntament, i per una altra, la realització d'accions de sensibilització i informació a tot el personal municipal sobre la igualtat de tracte”.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana