Vila-real: Vila-real flexibilitza la contractació per afavorir el model d'empresa local i agilitar els terminis de les licitacions


 
La Plana al Dia | Vila-real | General | 16-02-2020
 

La Junta de Govern aprova una instrucció per a introduir mesures flexibilitzadores al procediment obert supersimplificat, dirigit a les licitacions d'obres fins a 80.000 euros i de serveis per menys de 35.000 euros

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat la incorporació de mesures flexibilitzadores al sistema municipal de contractació pel procediment obert supersimplificat, amb l'objectiu de facilitar el model d'empresa local i agilitar els terminis de contractació de determinades obres i serveis. Amb aquestes mesures, les licitacions d'obres fins a 80.000 euros i de serveis per menys de 35.000 euros poden reduir els temps de contractació des dels quatre a sis mesos actuals a només un mes i mig.
“L'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic ha suposat importants distorsions en la gestió de la contractació als ajuntaments; particularment en un model com el de Vila-real, on mantenim una aposta clara per l'empresa local, com a garantia de qualitat, competitivitat i reversió de la inversió pública en la riquesa i l'economia de la ciutat”, recorda l'alcalde, José Benlloch. Per a fer front a aquestes distorsions i assegurar el manteniment del model d'empresa local, s'han anat incorporant instruccions i mecanismes en el sistema de contractació pública municipal, a les quals ara se sumen aquestes noves mesures destinades a fer més flexibles els contractes regulats per l'article 159.6 de la Llei de Contractes. “Les diferents interpretacions i suggeriments de la Juntes de Contractació ens permeten flexibilitzar aquest tipus de contractes, amb l'aval jurídic dels tècnics municipals, en aspectes com que els licitadors no hauran d'estar obligatòriament inscrits en el registre oficial o no constituir mesa de contractació per a aquests procediments, amb el que això pot suposar d'escurçar els terminis i facilitar que les empreses locals, que moltes vegades poden trobar més traves a la inscripció en el registre oficial de licitadors, puguen optar a les licitacions públiques d'aquests contractes”, detalla el primer edil.
A més d'aquestes mesures, la instrucció aprovada per la Junta de Govern també incorpora que els diferents departaments implicats en el procediment hauran de donar caràcter prioritari a aquestes contractacions, per davant d'altres expedients. “Aquesta mesura, que incorporem específicament a Vila-real, permetrà agilitar encara més aquests procediments, sempre amb l'objectiu d'agilitar les contractacions i continuar consolidant el model d'empresa local que, amb tant d'esforç, hem aconseguit implantar en els últims anys a Vila-real”, conclou Benlloch.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana