Castelló: Compromís reclama al Consell una millora en l?atenció a les residències per a persones majors


 
La Plana al Dia | Castelló | Servicios Sociales | 13-07-2011
 

Segons ha assenyalat la diputada de Compromís, Mónica Oltra ?són constants les queixes i denuncies per la deficitària atenció als interns realitzades pels familiars que tenen en residències als seus majors per la mala situació d?estos centres?.

?En molts casos ?ha afegit la parlamentària- la causa d?esta deficient atenció és que les residències tracten de fer negoci reduint les despeses al màxim, d?esta manera s?escatima en els menús que es donen als interns, no s?ofereixen les atencions adequades i no es contracta a personal suficient per a poder donar un tracte digne a les persones majors que viuen allí?.

Per a pal?liar esta situació el grup parlamentari Compromís ha presentat una Proposició No de Llei en Les Corts per a reclamar al Consell una sèrie de mesures per aconseguir la millora de l?atenció en les residències per a persones majors.

En eixe sentit la proposició de Compromís planteja que s?efectuen els canvis normatius que calguen per a garantir que tot el personal que treballa en residències que en este moment són concertades o sostingudes en major o menor mesura amb fons públics, tinguen una política de personal adient i que, almenys, el 50% de la plantilla siga fixa, garantint les substitucions de les vacants, garantint la qualificació del personal, garantint ràtios que no superen els 5 usuaris per persona cuidadora garantint la presència de personal sanitari suficient (metges i infermers), especialistes en geriatria, nutricionistes, fisioterapeutes, psicòlegs/es i treballadors/es socials.

Per a Oltra ?també és vital que des de l?administració autonòmica s?atenguen les queixes interposades pels familiars com a una prioritat, assumint les responsabilitats que calguen, imposant les sancions adients, en els casos de negligències a les residències de gent gran, ja siguen públiques, concertades o privades?.

Així mateix Compromís reclama que es garantisca la participació ciutadana tant dels usuaris i usuàries de les residències com dels seus familiars, en la presa de decisions que afecten a les persones grans. A tal fi es proposa que s?articulen els mecanismes per a què la presa de decisions en els centres siga participativa, sobre tot en allò que afecta al lliure desenvolupament de la personalitat de les persones usuaris, la dieta, l?oferta cultural i esportiva, les instal?lacions, les activitats, les condicions econòmiques, l?atenció mèdica, etc.

Així mateix s?emplaça al Consell a aprovar una línia pressupostària per a la indemnització a les famílies amb familiars dependents que han mort mentre tramitaven l?ajuda a la dependència sense aplegar a cobrar-la, per tal d?evitar que queden en deute amb les residències.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana