Els Ports: Mitma obt declaraci d'impacte ambiental favorable al projecte de condicionament de la N-232 entre Masia de la Torreta i Morella


 
La Plana al Dia | Els Ports | General | 24-01-2022
 

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha obtingut la declaraci d'impacte ambiental favorable al projecte de condicionament de la N-232, entre Masia de la Torreta i Morella, tal com publica hui el BOE, on informa que el Ministeri per a la Transici Ecolgica i el Repte Demogrfic, en qualitat d'rgan ambiental competent en la tramitaci ambiental d'aquest projecte, ha formulat aquesta declaraci, prescrivint les pertinents condicions ambientals i mesures preventives, correctores i compensatries.

En aquest sentit, *Mitma est redactant el projecte de Condicionament i reordenaci d'accessos. Carretera N-232. Tram: Masia de la Torreta-Morella Sud. L'actuaci projectada comprn la millora del traat i reordenaci d'accessos en el tram comprs entre el *PK 54+900 i el PK 60+210 de la carretera actual, amb una longitud d'actuaci en tronc principal de 4,85 km.
El pressupost estimat de l'actuaci ascendeix a 17,6 milions d'euros, i amb ella es completar l'ltim tram de la carretera N-232 que queda per condicionar a la provncia de Castell, juntament amb les obres de condicionament del port de Querol, entre Barranco de la Bota i Masia de la Torreta, actualment en execuci.

D'aquesta manera, Mitma pot continuar els treballs de redacci del
projecte, ateses les citades prescripcions ambientals.
Caracterstiques Tcniques
L'actual carretera N-232, per la qual circulen prop de 3.000 *veh/dia amb
un 16% de vehicles pesants, en el tram en estudi comprs entre
la masia de la Torreta i Morella sud, es caracteritza per tindre un traat
sinus tant en planta com en alat, ats que discorre per una
orografia ondulada, modelada per la presncia de llits naturals com
s el cas del riu Bergants.
Igualment, disposa, excepte en la seua zona final, d'una secci transversal
estricta que no supera els 6 m d'amplria.
Aquesta situaci provoca minvaments de visibilitat i funcionalitat i, per tant,
un menyscapte de la seguretat viria, agreujat tot aix per una multitud
d'accessos presents en el tram.
D'aquesta manera, s'ha dissenyat un nou traat per a una velocitat de
projecte de 80 km/h amb una secci de calada convencional amb dos
carrils de 3,50 m i vorals de 1,50 m, buscant al seu torn la necessria
reordenaci d'accessos i dotant-la de l'accessibilitat requerida,
tractant d'aprofitar al mxim la traa existent per a minimitzar l'afecci
a l'entorn.
S'han projectat, addicionalment, un total de 6,845 km de camins de
servei per a donar accs a les propietats confrontants. Igualment, s'han
contemplat al llarg de la traa accessos al tronc mitjanant
carrils de canvi de velocitat en la seua zona inicial i central i una glorieta
partida en el seu extrem final, la qual cosa unit als tres passos inferiors
projectats facilitar l'accessibilitat i l'intercanvi de moviments
entre els camins de servei situats a tots dos marges de la carretera.
S'ha projectat tamb un nou pont sobre el riu Bergants de
22,60 m d'amplria lliure entre estreps, quedant el pont ara
existent i el tram de carretera adjacent per a accs a les finques
confrontants.
Addicionalment, el projecte inclou les mesures necessries de
restauraci i integraci ambiental, incloent la disposici de
pantalles acstiques on ha resultat necessari.
 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana