Opinión: Comunicat de Carns de Morella SL

La Plana al Dia | Remitido | Els Ports | Artículos de opinión | 26-11-2015
Remitido

El consell de Carns de Morella SL , després de la reunió que ha mantingut avui, vol manifestar el seu malestar davant les informacions utilitzades per alguns partits polítics i que estan apareixent estos últims dies en alguns mitjans de comunicació, que són clarament interessades i busquen desprestigiar el nom d?esta marca comercial.
La comarca dels Ports és la regió amb més explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana. Davant de la necessitat del sector de tindre un escorxador proper per poder sacrificar el ramat, després de que es tingueren que tancar tots els de la comarca per normativa sanitària; a l?any 2004 es va crear l?empresa Carns de Morella SL, participada per 82 socis i amb un capital social de 282.500 euros. L'empresa pública de Morella Centre Integrat de Serveis Econòmics SA té el 71,86% de la participació, mentre que el capital privat és del 28,14%. L?empresa està presidida per l?Alcalde de la localitat.
La construcció de l?Escorxador de Morella no ha segut fàcil. Mentre la Generalitat Valenciana impulsava instal·lacions d?este tipus en les localitats de la costa, a Morella li negava les ajudes. 16 milions d?euros va subvencionar la Generalitat per construir escorxadors a la Comunitat Valenciana, del quals Carns de Morella SL no va rebre cap ajuda.
L?Escorxador de Morella va suposar una inversió superior al milió d?euros, no rebent cap tipus de suport per part de les administracions provincial i autonòmica. Sols es van rebre ajudes parcials per al que van ser alguns equipaments, com van ser per a càmeres frigorífiques i per a la instal·lació d?una caldera de biomassa. Per al primer projecte, la Conselleria d?Agricultura, Pesca i Alimentació tan sols va donar 2693 euros a 2008, 8080 ? a 2009 i 43.098 ? a 2010. Per a la instal·lació de la caldera, es va obtenir una ajuda de l?AVEN de 10.082 euros.
A més de la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló també ha invertit durant anys en els escorxadors de Vinaròs i Burriana i no va recolzar el de Morella, quan recordem que és la zona amb més explotacions ramaderes.
Per últim, també volem recordar que mitjançant els fons europeus del Ruralter-Leader per al desenvolupament rural, gestionats pel PP de la comarca dels Ports, tampoc es va donar suport a esta instal·lació, quan és un clar projecte de suport al sector primari, no sols de Morella sinó de tota la comarca i que genera noves activitats, amés de garantir el servei essencial que en el seu moment tenien els antics escorxadors municipals.
A pesar de tots estos entrebancs, l?escorxador es posa en funcionament l'any 2011 i dóna servei a moltes empreses de la comarca dels Ports i de les veïnes, tant de Castelló com de Terol.
Després de la posada en marxa del servei de matança, s'amplia la funcionalitat de les instal·lacions amb la creació d'una Sala d'Especejament, que permet obtenir productes elaborats. Per això, actualment, s'ofereix el servei de matança, especetjament, d'obtenció de productes elaborats i de comercialització.
Actualment, la xifra de negoci de l'empresa està augmentant i, a pesar de que la situació econòmica és difícil, s?està treballant per traure endavant este projecte amb noves línies de negoci, sent una necessitat per al sector d?esta zona.
Ara des del govern autonòmic, ens consta que es vol treballar per potenciar els canals curts de comercialització, junt també a les produccions ecològiques.
Sent com és la comarca dels Ports, una de les zones amb major nombre d?explotacions ramaderes i especialment, aquelles amb certificat ecològic (17 de 25 de tota la comunitat estan ubicades en els Ports), l?escorxador de Carns de Morella respon als objectius esmentats de proximitat i capacitat.
És per això que per mitjà d?un conveni entre la Conselleria i Carns de Morella es desenvoluparà el Pla pilot ?per l?ecologització de la estructura productiva? en el citat escorxador.
Este projecte, proposat en els pressuposts autonòmics per a 2016, ascendeix a 140.000?. Com qualsevol projecte d?estes característiques comptarà amb el seguiment rigorós i les justificacions econòmiques corresponents per rebre-ho..
Este recolzament, junt als nous projectes que té l?empresa per al proper any, repercutirà en noves millores de comercialització, noves línies de negoci i la potenciació dels serveis que actualment es presten.
És per tot això, que exigim que es corregisquen les informacions aparegudes que no són certes i que han tingut una intencionalitat partidista, sense fonaments, i que estan afectant negativament als interessos econòmics no sols de la pròpia empresa, sinó també dels productes, productors i del sector primari de la comarca.
Per tant, exigim correcció i que es done suport al desenvolupament no sols d?esta línia creada per la Conselleria, sent molt positiva per al recolzament de l?economia local, especialment de la ramaderia i la creació de llocs de treball, sinó en molts més projectes de suport a comarques d?interior i amb un sector primari en un pes molt significatiu de la seua economia i societat.

Más opiniones

Remitido

26-11-2015 - Comunicat de Carns de Morella SL
Remitido | Els Ports | Artículos de Opinión
El consell de Carns de Morella SL , després de la reunió que ha mantingut avui, vol manifestar el seu malestar davant les informacions utilitzades per alguns partits polítics i que estan apareixent estos últims dies en alguns mitjans de comunicació, que són clarament interessades i busquen desprestigiar el nom d?esta marca comercial.

Marta Sorlí (portaveu Compromís Maestrat-Els Ports)

10-06-2014 - Armes contra el Poder
Marta Sorlí (portaveu Compromís Maestrat-Els Ports) | Els Ports | Artículos de Opinión
La irrupció en política d'alguns nous partits està fent que en les últimes setmanes apareguen certs debats en la meua vida que fins a dia d'avui estaven silenciats. De sobte, gent que defense el repartiment de la riquesa i les rendes bàsiques, ara també recolzen liberalitzar certs àmbits com la possessió d'armes. Tot açò al fil de la democràcia radical, del repartiment de poder. Al final, si l'Estat té armes i poder, la població hauria de comptar amb els mateixos mitjans.

Marta Sorlí (portaveu Compromís Maestrat-Els Ports)

26-07-2013 - Contra les llibertats femenines tot s?hi val
Marta Sorlí (portaveu Compromís Maestrat-Els Ports) | Els Ports | Artículos de Opinión
Ens tornem a trobar una altra perleta d'aquest govern masclista, conservador i patriarcal que tenim en la actualitat. El primer atac a les dones el vam rebre amb la intenció de modificar la llei per restringir l'avortament i aconseguir així que les dones no tinguem capacitat de decisió sobre el nostre cos. El següent pas el vam rebre fa només uns dies quan es va fer públic que les dones fadrines i lesbianes no podrien accedir a la inseminació per la via pública. I ara comuniquen que es van a crear estadístiques de maltractament que només faran visibles a aquelles víctimes que hagen segut hospitalitzades més de 24h.