l'Alcora: L'Alcora adjudica la remodelaci dels carrers Cordeta i Travessia San Cristbal


 

Galeria fotogràfica

Fotografia /Galeria/2019/8/187757_114566/1_M1.jpg
Publicitat
Fotografia /Galeria/2019/8/187757_114566/2_M1.jpg
La Plana al Dia | l'Alcora | General | 13-08-2019
L'Alcora adjudica la remodelaci dels carrers Cordeta i Travessia San Cristbal

El projecte, que s'executar al setembre, ascendeix a 110.000 euros i estar finanat per la Diputaci de Castell.

L'Ajuntament de l'Alcora ha adjudicat les obres de renovaci dels carrers Cordeta, Travessia San Cristbal i el final del carrer San Cristbal, el qual ja es va urbanitzar lany 2016, en una primera fase.

El projecte, que s'executar al setembre, ascendeix a 110.000 , aproximadament, i estar finanat per la Diputaci de Castell, a travs del Pla 135.

Seguint la mateixa lnia que s'est duent a terme en els ltims anys al casc antic de la localitat, es procedir a la urbanitzaci dels vials, dotant-los d'una nova pavimentaci i renovant els seus serveis.

Les obres s'iniciaran amb la demolici de tota la zona d'actuaci, en primer lloc, del paviment de la calada, i en segon lloc, de les voreres i les vorades. Daquesta manera, es pretn no interrompre el pas als residents de la zona d'actuaci. A continuaci, es procedir a l'obertura de caixa per al paviment. En aquesta excavaci com en la de les rases que albergaran els serveis, les excavacions s'executaran amb mitjans mecnics i ajuda manual.

El segent pas ser l'obertura de rases per als diferents serveis: xarxa de sanejament, xarxa de pluvials i xarxa de provement d'aigua potable.

Una vegada executats tots els serveis es procedir al recrescut i anivellament de les tapes d'arquetes i pous de registre existents fins a la cota del nou paviment.

La solera de formig servir de base per al paviment de la calada i voreres. En tractar-se de carrers tan estrets, s'ha decidit realitzar una pavimentaci compatible amb la coexistncia de trnsits -vianants i vehicles a motor- deixant les voreres i la calada al mateix nivell i emprant diferents materials en la pavimentaci per a obtindre zones diferenciades. Aquest tipus de pavimentaci donar continutat a l'empleada anteriorment en l'inici del carrer San Cristbal ja renovat.

El paviment de la calada es realitzar mitjanant llambordes de formig en massa de 20 10 6 cm, de color antracita per a calada i groc per a vorera. Es pavimentar una franja central d'amplria 3 m de color antracita, amb una rigola central construda amb peces de formig de 50 20 cm. i 8 cm. de grossria.

Les superfcies resultants a banda i banda de la franja central i fins a les lnies de faana de les edificacions, es pavimentaran emprant llambordes de formig en massa de 20 10 6 cm, de color groc.


 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana