Nules: Nules constituirà una borsa de treball per a peons de la brigada d'obres i serveis


 
La Plana al Dia | Nules | General | 09-08-2019
 El termini per a presentar les sol•licituds és fins al dilluns 19 d’agost

L’Ajuntament de Nules convoca el procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball d’ajudants o peons de la brigada municipal d’obres i serveis, “l’objectiu de la convocatòria és la cobertura temporal en el cas de registrar-se alguna vacant, substitució o altres necessitats de caràcter temporal”, comenta l’alcalde de Nules i regidor de Personal, David García.

El termini per a presentar sol•licituds és de deu dies naturals des de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 08 d’agost del 2019; per tant, els interessats poden presentar la instància corresponent fins al dia 19 d’agost en el registre d’entrada.

Així doncs, les funcions a executar seran establides pel coordinador del servei i podrà ser assignat tant a la secció de via pública, logística o manteniment d’edificis.

La selecció es farà pel sistema de concurs oposició amb una primera fase d’oposició amb un primer exercici de caràcter obligatori i eliminatori que consistirà en un qüestionari test de vint preguntes sobre coneixements teòrics i teoricopràctics sobre els continguts del programa que figura en les bases; i un segon exercici també de caràcter obligatori i eliminatori que consistirà en una prova relacionada amb els treballs a desenvolupar en el lloc de treball convocat.

La segona fase serà de concurs i consistirà a baremar els mèrits, en aquesta fase sols participaran els aspirants que hagen superat la fase d’oposició.

Les persones interessades poden informar-se en el departament de Personal de l’Ajuntament de Nules.

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana